3x Záchranářské zkoušky / Search and Rescue exams

23.08.2022

Tak a mají to oficiálně, jsou to holky záchranářský! :-D 
8.5.2022 Tovačov, rozh. pan Svoboda
Dnes jsem s Tutu a Zuki nastoupila na vstupní zkoušku ZZZ a s oběma ji úspěšně složila!

Bylo to náročné, jedná se o troj-oddílovou zkoušku (poslušnost + překážky, pachové práce - my šly na plošné vyhledávání - a speciální cviky) a já chvílemi holky střídala jak šílená.
Chtěla bych poděkovat všem, co nám pomáhají posouvat se vpřed, učí nás, předávají zkušenosti a vedou správným směrem :-)
A děkuji mým kokoliím, že je baví všechno, co si vymyslím a ještě jsou v tom tak šikovné.

Chyť si mě Leneli "Tutu" and Amazonka Elentudas "Zuki" passed Search & Rescue exam ZZZ today, I'm happyyy!


24.5.2022 Trenažér Spáleniště
Zkoušky IRO, rozh. Pavel Troller

RH-TV (Mezinárodní vstupní sutinová zkouška)
Protože Spáleniště je "jen" 4h cesty od nás a sutinových zkoušek je na Moravě jako šafránu, přihlásila jsem opět Zuki i Tutu (přestože se na trénink sutin nedostaneme tak často, jak by bylo potřeba...).
Zuki bohužel naprosto doplatila na to, že šla jako první - moje zmatky, málo zkušeností a místy i neznalost řádu ji připravily o body jak v sutině, tak na poslušnosti ("Pes šikovnej, body dolů jdou za tebou...").
No a Tutulka ...moje PANI, si vysloužila nádhernou pochvalu od pana rozhodčího, která mě včera rozbrečela asi 5x (a i teď jsem zase dojatá )...
Amazonka Elentudas "ZUKI" složila zkoušku RH-TV = sutina 77b, poslušnost 73b
Chyť si mě Leneli "TUTY" složila zkoušku RH-TV = sutina 94b, poslušnost 94b

Jsem vděčná za všechny moje Kopretiny, bez kterých by nic z toho nebylo, děkuju, holky!
Mám obrovské ŠTĚSTÍ!!!
AMAZONKA ELENTUDAS and CHYŤ SI MĚ LENELI passed Search and Rescue exams RH-TV yesterday!


23.8.2022 Londonka, rozh. pan Jaroslav Sedlák
Chyť si mě Leneli "Tutulka" složila mezinárodní zkoušku plošného vyhledávání RH FL-V!
Speciál 88b, poslušnost 94b!

Třešničkou na dortu a asi největším oceněním jsou pro mne slova pana rozhodčího, že je Tuty první hladká kolie, co se mu TAK líbí, ocenil její projev a naši souhru a porozumění.
Chtěla bych opět poděkovat všem lidem, kteří jsou nám na této cestě oporou, nezištně nám pomáhají a vedou nás. A moc děkuji Soničce (Soňa Šabacká), že mě s kokoliemi "přibalila" do tréninkového batůžku, vážím si toho!´

Chyť si mě Leneli "Tuty" passed S&R exam RH FL-V, search 88p, obedience 94p !

I'm so proud of her, she did her best!