Chyť si mě Leneli "Tuty" (*13.7.2014)

European Winner 2016, Vice World Winner 2017

C.I.B., Club Work Champion, CZ JCh, SK JCh, CZ Club Champion (KCHCS a MSKCHCS), CZ Ch, SK Ch, PL Ch, CZ GrandCh, Champion ČMKU 


Zdraví / Health

DKK 0/0, DLK 0/0 (HD A, ED A)           OCD free, Back ok                               Cea, Pra, Kat...free (as puppy, adult- 10/2016)                                             CEA DNA Non-carrier                           PRA rcd2 DNA Non-carrier                   MDR1 +/-                                                 DM Non-carrier                                     pure for smooth                                   height 54cm                                       weight 22kg                                     scissors bite, fullteeth                                                                           

Výstavy / Shows:

7x CAJC, 1x res.CAC, 1x res.CAC on WDS ´17, 26x CAC, 5x CAC ČMKU, 3x CWC, 1x CACA, 1x res.CACIB, 1x res.CACIB on WDS ´17, 11x CACIB, 8x Best female, 5x Junior BOB, 3x Junior BIS, 5x BOS, 26x BOB, 3x Club Winner(CZ+SK), National Winner, Winner of Special Show, Slovakia Winner 2017, 3x res.BIS (Club shows), 7x BIS (Club shows), res.BIS female, 4x 4.BIG, 3.BIG, 2.BIG, 1.BIG
EUROPEAN WINNER ´16
VICE WORLD WINNER ´17
Belgian Winner ´16
Benelux Winner ´16
Crufts Qualification 2016, 2017, 2018
Šampion šampionů 2016 - 4.BIG FCI I. / Champion of Champions - 4. BIG FCI I.
TOP dorost 2015 / TOP puppy 2015
TOP Mladá fena 2015 / TOP junior female 2015

Sport / Work:

Master of Dogdancing 1, Master of Dogdancing 2, Absolute Winner of Agility Collie Cup 2016, CZ Agility Collie Vicechampion 2017
Agility 1, Agility 2, BH, OB-Z, OB1, ZZO, ZZO1, ZOP, F1, MD1, DwD1, HtM1, MD2, HtM2, DwD2, F2, Herding Instinct Test (ZVOP), HWT TS (Herding Working Test), IHT1  TS 

Smooth collie 2015 - 2nd place - Dogdancing
Smooth collie 2016 - 1st place Dogdancing, 2nd place Obedience, 2nd place Agility, 3rd place Versatile training

Tuty v databázi krátkosrstých kolií / Tuty in Smooth collie database

O Tutýnce...

Malá "Hvězdička" předčila má očekávání ve všech ohledech snad tisíckrát! Je to ohromně veselé optimistické stvoření, které si užívá každou vteřinu života naplno, s vervou a nadšením a považuje se za Ředitelku Zeměkoule a střed Vesmíru současně. Je až neuvěřitelně (pa)žravá, miluje hračky, aportování a přetahování se o všelicož, díky čemuž je úžasně snadno motivovatelná, vždy připravená něco dělat. Má opravdu pevné nervy (zatím jsem nezjistila, co by ji vyvedlo z míry), dokáže se neskutečně dlouho na 100% soustředit a vždy se snaží mi maximálně vyhovět. Je velmi přátelská, kontaktní a mazlivá a má svůj specifický vítací projev :-) Miluje pohyb, velmi ráda plave, je rychlá, chytrá jako opice a co se sportu týče, tak úžasně všestranná - aktivně závodíme v agility, obedienci a pasení ovcí, dále se věnujeme dogdancingu a sportovní kynologii (stopa, poslušnost, obrana). Tutýnka neřeší, co zrovna jdeme dělat, baví ji všechno a ještě nikdy se mi nestalo, že by se jí nechtělo nebo neměla náladu :-) Doma je klidná, nemá reakci na střelbu a bouřku či jiné nepříjemné zvuky. Pro mě je prostě dokonalá!!!

Exteriérově se nadmíru povedla, což dokazují výsledky výstav, kde od specialistů na plemeno (i ze země původu kolií) získala vždy vysoká a nebo rovnou nejvyšší ocenění (mnohokrát si odnesla titul Best in Show nebo titul Evropský vítěz 2016) a posudky plné superlativ. Já Tutýnku vidím jako fenku středního rámce s fantastickým formátem, dlouhým krkem, krásným předhrudím a vynikajícím úhlením obou párů končetin, s výborně nasazeným a neseným ocasem, pohyb má elegantní, prostorný a plný silného drivu. Rozhodčí vždy vyzdvihují její krásně modelovanou hlavu se sladkým (velmi fenčím) výrazem, perfektně nasazené a klopené uši a mandlové tmavé oči. 

Tutýnky fotoalbum

About Tuty...

Small "Star" exceeded my expectations in all directions a thousand times! It is a happy, cheerful, optimistic creature that enjoys every moment of life full of enthusiasm, and is considered to be "Director of the Globe" and "The center of the Universe" at the same time :-) She incredibly loves food, toys, retrieving and tugging, making her amazing easy to motivate, still prepare to do everything with strong willing to please. She has really strong nerves (I have not figured out what would make her frustrated), she can be concentrate for a really long time and always try to do her best. She is friendly, contact and cuddly. She loves movement, she likes to swim, she is fast, smart as a monkey and in sports she is so versatile - we compete in agility and obedience, do herding sheeps, dogdancing and IPO (track, obedience, defense). Tuty doesn´t solve what we are about to do, she enjoys everything :-) At home she is calm, she has no reaction to shooting and storm or other unpleasant sounds. She is just perfect for me!!!

She is just BEAUTIFUL, as evidenced by the results of shows under the breed specialists (even from the country of origin of the collies), always won the highest prize (many times won the title Best in Show or the European winner 2016) with critiques full of superlatives. In my eyes she is perfect! She has medium sized body with a fantastic shape, long neck, excellent chest and angulation of both pairs of legs, with a perfectly setted and carried tail, the movement is elegant, spacious and full of power. The judges always highlight her perfect beautifully modeled head with a sweet (very feminine) expression, perfectly setted and naturally tiped ears and almond dark eyes.

Tuty´s fotoalbum