Sportovní pes roku 2016 / Sport dog 2016

21.03.2017

SPORTOVNÍ PES ROKU 2016 (KCHCS)
♡ En Ten Týky Nirreterrit "ELFÍČEK" ♡
kat. Všestranný výcvik 1.místo + Absolutní vítěz / Versatile training 1st place + Absolute Winner
kat. Dogdancing 2.místo / 2nd place
kat. Obedience 3.místo / 3rd place

♡ Chyť si mě Leneli "TUTÝNKA" ♡
kat. Dogdancing 1.místo / 1st place
kat. Agility 2.místo / 2nd place
kat. Obedience 2.místo / 2nd place
kat. Všestranný výcvik 3.místo / Versatile training 3rd place